Μουσείο - Βιβλιοθήκη - Στρατή Ελευθεριάδη - Tériade

"L'homme qui parle de l'art de son époque, de l'art en mouvement, trace péniblement sa voie, voie obscure et authentique entre l'admirable force du divin et du fragile esprit de l'actualité."

Tériade

Museum TériadeACTUALITÉ