Αποτελέσματα – πίνακες απορριπτέων και προσληπτέων ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το «Μουσείο – Βιβλιοθήκη Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη – Τεριάντ»

Comments are closed.